De Nieuwe Wildernis: grote natuur in een klein land

Wanneer een Nederlandse film het goed doet in de bioscopen, gaat het vaak om luchtige komedies met een romantisch karakter. Alles Is Liefde, Ik Ook Van Jou, Costa, dat zijn toch vooral het soort films die bij het Nederlandse publiek in de smaak vallen. Des te bijzonderder is het dat de meest succesvolle film van het moment een natuurfilm is. De Nieuwe Wildernis laat zien hoe groots en ongerept de natuur nog kan zijn in een dichtbevolkt land als Nederland. Maar liefst twee jaar lang werd er gefilmd rond de Oostvaardersplassen, het natuurgebied in Zuidelijk Flevoland waar de natuur net zo ruig en veelzijdig is als duizenden jaren geleden.

wk-42

“Nederland zoals je het nooit eerder zag”

Waar natuur voor de meeste Nederlanders gelijkstaat aan een zondagse wandeling door het bos, laat De Nieuwe Wildernis zien hoe het ook kan zijn. Met prachtige beelden weet de film de kijker direct vanaf het begin te betoveren, om deze vervolgens op een tocht vol bijzondere momenten mee te nemen. Critici noemen de film on-Nederlands goed maar eigenlijk staat dat haaks op het feit dat een film als deze juist alleen in Nederland gemaakt had kunnen worden. Een natuurgebied als de Oostvaardersplassen is nergens in Europa te vinden, dus laten we die misplaatste laatdunkendheid over de Nederlandse film gewoon eens opzij zetten en simpelweg trots zijn op deze film.

Groots project met veel steun

Het maken van De Nieuwe Wildernis was een omvangrijk project, waarvoor de makers ruim twee jaar in het natuurgebied doorbrachten. Daarbij werd het team door verschillende partners ondersteund en gesponsord. De outdoorspecialist Bever was bijvoorbeeld nauw betrokken bij het faciliteren van outdoor jassen voor producers, evenals Staatsbosbeheer het project volledig ondersteunde. Dat het filmen van De Nieuwe Wildernis een flinke onderneming was, is onder meer te zien in de verschillende ‘making of’-video’s die op YouTube te vinden zijn.

Direct in de prijzen

Al binnen enkele weken na de première mocht De Nieuwe Wildernis al gelijk enkele prijzen in ontvangst nemen. Allereerst werd op het Nederlands Filmfestival de Afficheprijs 2013 uitgereikt. Deze prijs is bedoeld voor de mooiste Nederlandse filmposter. Daarnaast mocht het team ook nog eens een Gouden Film  mee naar huis nemen, welke wordt uitgereikt wanneer een film zijn eerste 100.000 bezoekers heeft mogen ontvangen.

Privacy Policy